Oprichting

De EHBO vereniging Opheusden werd op 20 januari 1942 opgericht op initiatief van mr. Dull van de EHBO vereniging Tiel. Bij de oprichting waren er negentien leden.

Het eerste bestuur bestond onder andere uit mevrouw J. van den Berg-van Minnen, de heer G.J.H. van Rijswijk de Leeuw, dokter G.A.A. van Empel, de heer P. Paulus, mevrouw H. van Broekhuizen en mevrouw D. van Rotterdam-van den Bosch. In het eerste jaarverslag staat te lezen:

"Ofschoon er in deze gemeente geen grote ongelukken gebeurden, mochten wij van verschillende zijden vernemen, dat bij kleine ongevallen al flink eerste hulp werd verleend, zoals bij kleine verwondingen, kneuzingen, neusbloedingen etc."

 

Tweede Wereldoorlog

In 1944 werd dit wel anders. Opheusden kwam in de frontlinie te liggen en de EHBO-leden werden in blokploegen verdeeld, Door de gevechtshandelingen vielen hier veel gewonden en als EHBO'er diende je zowel vriend als vijand te verzorgen. Boven het dorp werden tientallen vliegtuigen aangeschoten; enkele kwamen op de grond, onder andere één op de Maten, even ten zuiden van het dorp. H. Willemsen, lid van de blokploeg, haalde hier met behulp van verschillende EHBO'ers een geallieerde piloot uit het brandende toestel. De piloot had zware brandwonden en werd overgebracht naar het noodziekenhuis, waar de dokter hem verder heeft verzorgd. Omdat de Duitse bezetter er nog was, moesten de EHBO-leden er tevens voor zorgen dat de piloot niet in Duitse handen kwam. Ook werd in Opheusden de beruchte Duitse soldaat Hans 'de kabelrover' door de ondergrondse aangeschoten. Deze zwaargewonde soldaat vluchtte een woning binnen; het EHBO-lid mejuffrouw M. Peters heeft hem verbonden en hem gedurende bijna een week verzorgd, om hem daarna over te leveren aan de geallieerden. De beloning voor het harde en gevaarlijke werk in de oorlog bleef niet uit. De afdeling viel de eer te beurt een oorkonde te ontvangen voor "hulpvaardigheid bij de bombardementen en het oorlogsgeweld gedurende de oorlogsjaren 1940 - 1945 aan het Nederlandse volk bewezen".

 

Tijd genoeg...

In 1950 werd er voor de leden en donateurs een reisje georganiseerd. De bestemming waren Maastricht, Margraten en Valkenburg. Onderweg raakte men de weg kwijt zodat men op Belgisch grondgebied terecht kwam. Lange tijd moest er op het marktplein van Valkenburg worden gewacht omdat het 'tijd genoeg' - lid Van den Berg veel te laat kwam opdagen.

 

Wedstrijden

In de loop van de jaren werd aan een groot aantal wedstrijden deelgenomen. In 1946 werd tijdens de districtswedstrijden in Velp de eerste prijs behaald en in Utrecht sleepte men de vierde prijs in de wacht. Bij deze wedstrijd was Hare Koninklijke Hoogheid prinses Juliana aanwezig: zij was beschermvrouwe van de Nederlandse vereniging voor EHBO. In 1948 werden twaalf nieuwe verbandkisten aangeschaft en werd besloten om een zuurstofkoffer te kopen; hieraan was schijnbaar dringend behoefte.

In 1952 waren er 35 leden en in het jaar daarop zakte dit aantal terug naar 29. Volgens het jaarverslag was deze achteruitgang niet verontrustend. In 1954 werd er in Tiel met zeven ploegen gestreden om de provinciale titel; Opheusden werd eerste met 156 punten en Tiel werd tweede. Bij de kringwedstrijden dat jaar werd Opheusden tweede achter de sterke ploeg van Wilp. In dat jaar werd het bestuur uitgebreid. Voorzitter werd toen dokter G.J. Jonker en de tweede voorzitter werd dokter W.C.R. Wilmes.

In het jaar 1960 waren er 63 donateurs en deze schonken een totaalbedrag van f 131,-. Onder de donateurs werden genoemd Voetbalvereniging Opheusden en Steenfabriek de Wolfswaard. De gemeente Kesteren verstrekte in dat jaar een subsidie van f 250,-.

Op 7 mei 1955 namen de Opheusdense EHBO-leden deel aan de Nederlandse kampioenschappen in Haarlem. Ze behaalden de eerste prijs en dit werd ogenblikkelijk telefonisch aan het thuisfront meegedeeld. Op de terugtocht werd de ploeg reeds in Kesteren opgewacht en daar vond de eerste feestelijke huldiging plaats. "Handen werden geschud, bloemen werden uitgedeeld en een ieder verkeerde in een hoerastemming."

De ledenwerfactie van 1961 bracht een grote vooruitgang in het ledenaantal. In het jaar daarop kon aan 23 cursisten (leerlingen van de VGLO-school) het jeugddiploma worden uitgereikt. In datzelfde jaar werd de ploeg uit Opheusden voor de tiende maal provinciaal kampioen! In 1964 was er weer een uitgaansdag, ditmaal naar Aalsmeer. Onderweg werd er gestopt voor de warme maaltijd ..

Plotseling werd de groep eters opge­schrikt door een enorme kreet van Anneke de Joode die uitriep: "Ober, een pier!" De aanwezigheid van een ongeveer acht centimeter lange worm, die zich had verstopt tussen de sla, moest aan de ober kenbaar worden gemaakt. Dat bij een groot deel van de aanwezige EHBO'ers de eetlust behoorlijk afnam, behoeft waarschijnlijk geen verder betoog ..

 

Zilveren jubileum

In 1966 vierde de vereniging haar 25-jarig bestaan. In hotel-restaurant 'De Zwaan' aan de Dorpsstraat te Opheusden werd een receptie gehouden waar een stroom van belangstellenden gelukwensen kwam aanbieden. Namens de gemeente kwam burgemeester D.J. Pott zijn felicitaties overbrengen en de heer C. Grondelle, voorzitter van het districtsbestuur, overhandigde een vaantje met zilveren penning. Ook secretaris G.J.H. van Rijswijk de Leeuw vierde bij die gelegenheid zijn zilveren jubileum en kreeg namens het district een zilveren eremedaille opgespeld. De heer Van Rijswijk de Leeuw was vanaf de oprichting lid van de EHBO-vereniging. Mevrouw Jonker bood namens een drietal dames een bankboekje aan met het bedrag dat tijdens de marktavonden van de winkelweek was opgehaald. Voor dit bedrag van f 500,- kon een vijftiental EHBO-koffers worden aangeschaft. Het bestuur bestond bij dit jubileum uit mevrouw C. van Suilichem-­Baars, mevrouw D. Capel-Roest, dokter G.J. Jonker, dokter J. Buddingh en de heren G.J.H. van Rijswijk de Leeuw en D. van Schaik.


Bestuur en leden in 1966 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

Van links naar rechts staan onder andere: A. Roelofsen, B. Heij, J. Willemsen, C. Dorresteijn, M. van Eck, G. Schaap, D. Louter, J. van Dam, D. Roest, dokter J. Buddingh, dokter G.J. Jonker, G.J.H. van Rijswijk de Leeuw, H. Roelofsen, mevrouw T.R. Jonker-Hillesum, J.L. Verwoerd, J. van Dam, D. Verwoerd, D. van der Kolk, H.J. van Blitterswijk, J. Timmer, C. van Oort en mevrouw J. van Suilichem-Baars.

 

De drijfveer

"Als je een slachtoffer ziet liggen, denk je er niet bij na; die help je. Als je later een bedankje krijgt omdat, mede door jouw hulp, iemand in leven is gebleven, dan gaat er heel wat door je heen. Dan vergeet je de ellende die je toch vaak om je heen ziet".

 

Slot

Door de jaren heen was er een lichte groei in het ledental en verjongde het bestuur. Evenals veel andere verenigingen blijkt het ook voor de EHBO moeilijk om jongeren aan te trekken. Velen van hen bezoeken middelbare scholen in de wijde regio en hebben, naast de lange reistijden, ook te maken met de verplichting van huiswerk. Sinds het vijftigjarig bestaan in 1992 bestaat het bestuur onder andere uit dokter T.J. Jonker, dokter J. Huisman en de heren A. van Schaik, J.W. van de Pol en D. van Schaik. Er wordt assistentie verleend bij sportevenementen, de avondvierdaagse en bij koninginnedag activiteiten. Het dagelijkse EHBO-werk is er natuurlijk ook nog steeds. Met regelmaat worden de leden ingezet bij verkeersongevallen. In het dorp Opheusden staan maar liefst 25 EHBO-koffers op strategische punten, zoals bij gevaarlijke kruisingen. De huizen waar deze koffers staan, zijn te herkennen aan het gele EHBO-plaatje naast de voordeur. De meeste mensen waarbij een dergelijke koffer in huis staat, zijn lid van onze afdeling, maar er staan ook koffers bij niet- ­leden. De bedoeling is dat deze koffers direct voorhanden zijn bij het geven van eerste hulp.